You are here
Anasayfa > Hizmetlerimiz
  1. AKADEMİK VE KÜLTÜREL FAALİYETLERİMİZ
Derneğimiz geçen yirmi yıl boyunca 2 ulusal sempozyum, 27 panel, 35 konferans, 74 seminer ve yurt içi ve dışında 50’den fazla konser vermiştir.
  1. EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ
BURSLAR: Mayıs 1990-Haziran 2018 tarihleri arasında 542 öğrenciye burs verilmiştir. Öğrencilerin müracaatlarını değerlendirirken ihtiyaç sahibi, çalışkan, faziletli, ülkesini seven, memleketine hizmet arzusu taşıyan gençler olmasına özen gösterilmiştir. Ayrıca şehit ve gazi çocuklarına öncelik tanınmıştır.
KÜTÜPHANE: Toplumun her kesitinden ve her yaş grubundan insanımıza hitap edecek; kültürümüz, kimliğimiz, toplum ve ülke meselelerimiz, ahlâkî ve millî değerlerimiz ile zenginleştirilmiş kitaplardan seçilmiş kütüphanemiz yıllar içinde titizlikle meydana getirilmiş ve yine özellikle gençlerimizin hizmetine sunulmuştur.
OKUR-YAZAR KURSLARI: Millî Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezleri işbirliği ile yetişkinlere yönelik 8 dönem kurs açılmıştır.
KOMPOZİSYON YARIŞMALARI: Lise ve üniversite gençleri için Çanakkale, aile içi eğitim, Atatürk, İstiklâl Marşı gibi konularda kompozisyon yarışmaları düzenlenmiştir.
  1. KÜLTÜR- SANAT FAALİYETLERİMİZ
          Derneğimiz kuruluşundan bu yana millî değerlerimizle insanımızı yeniden buluşturup millî kültürümüzle yoğrulmuş gençlerin yetişmesine gayret göstermiştir. Bu maksatla Türk mûsıkisi, hat, tezhib, ebrû gibi klâsik sanatlarımızın yaşatılmasına yönelik kurslar açılmıştır.
          Ayrıca kültürümüzün kaybolan değerlerinden çocuk iftarları, eski ruhu ve âdetleriyle her Ramazan’da gerçekleştirilmiştir.
  1. SOSYAL ÇALIŞMALAR
SOSYAL PROJELER:
  • Göçle Gelenlerin Şehre Entegrasyonu “YAPICIOĞLU”
  • Bizim Köyümüz ”YENİ ORHANLI”
  1. BAŞKA KURUM VE KURULUŞLARLA MÜŞTEREK FAALİYETLER
TÜLAY AKTAŞ GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR GÜÇ BİRLİĞİ:
Geleneksel Tülay Aktaş Karşılıksız Hizmet Ödülü 2004 yılında Derneğimize verilmiştir. Derneğimiz “Göçle Gelenlerin Şehre Entegrasyonu: Yapıcıoğlu Projesi” ile bu ödüle lâyık görülmüştür.
EGE ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ:
  • 2008-2010 Karagöz Öğreniyorum Projesi:
  • II. Türk Dünyası Uluslararası Kültür Kongresi : 19-25 Nisan 2010
  1. Yerel Gündem 21
Avrupa ve Türkiye’deki fonlardan, gençlere ve çocuklara yönelik, yurt dışındaki yurttaş ve soydaşlarımızla kültür birliğini sağlayacak ve Türk Kültürünü ileri götürecek projeler hazırlamak ve hayata geçirmek.
Başa Dön
Lanquick Rusça Öğren