You are here
Anasayfa > FAALİYETLERİMİZ (1990-2010)

AKADEMİK VE KÜLTÜREL FAALİYETLERİMİZ (1990-2010)

Derneğimiz geçen yirmi yıl boyunca 2 ulusal sempozyum, 23 panel, 18 konferans, 74 seminer ve yurt içi ve dışında 50’den fazla konser vermiştir. Aşağıda bu faaliyetlerin konu ve konuşmacıları takdim edilmiştir.

SEMPOZYUMLAR

“MEVLÂNÂ’DA  BULUŞMA” SEMPOZYUMU, 28-29 Nisan 2007

2007 Hazret-i Mevlânâ Yılı Vesilesiyle

Ege Ün.Atatürk Kültür Merkezi

Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ,

Prof. Dr. Fahrettin OLGUNER,

Prof. Dr. Kenan GÜRSOY,

Prof. Dr. Ahmet Güner SAYAR,

Prof. Pablo BENEİTO, 

Prof. Dr. Osman BİLEN

Paneli tâkiben ilk gün Şef Prof. Dr. Ali Vefa YÜCETÜRK idaresinde Celâl Bayar Üniversitesi Korosu Tasavvuf Mûsıkîsi Konseri,

İkinci gün Şef. Yard. Doç. Dr. Rahmi Oruç GÜVENÇ idaresinde TÜMATA grubunun “HORASANDAN ANADOLU’YA” Konseri icra edilmiştir.

TÜRK KÜLTÜRÜNDE İZMİR SEMPOZYUMU, 3-4 Mayıs 2008

İzmir Atatürk Lisesi Konferans Salonu                         

DÜZENLEME KURULU

Sevgi ÖZKÜZNE

Yard. Doç.Dr. Ünal ŞENEL

Yard. Doç.Dr. Harun ÜLKER

Prof. Dr. Mehmet ERSAN

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Necmi ÜLKER

Prof. Dr. Ömer Faruk HUYUGÜZEL

Prof. Dr. Bozkurt ERSOY

Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ

Prof. Dr. Hakkı ÖNKAL

Prof. Dr. Ayşe ÜSTÜN

SEKRETERYA

Ar. Gör. Mehmet ERSAL

Ar. Gör. Seçil D. ÜSTÜN

Ar. Gör. Serpil ERSÖZ

KONSER: İzmir’li Bestekârlar (İzmir Türk Musikisi Topluluğu)

Hazırlayan: Halil İbrahim YÜKSEL

İZMİR GEZİSİ   (Kadifekale, Tilkilik, Basmahane)

PANELLER

“KÜLTÜREL YABANCILAŞMA”

Prof. Dr. Necati ÖNER

Prof. Dr. Mehmet AYDIN

Prof. Dr. Kenan GÜRSOY

“FATİH ve FETİH”

Prof. Dr. E.Rûhi FIĞLALI

Prof. Dr. Mustafa FAYDA

Doç. Dr. Şükrü KARATEPE

Doç. Dr. Abdülkadir ÖZCAN

Müteakiben Prof. Ayhan ALTINKUŞLAR İdaresindeki Gençlik Koromuz “FETİH MARŞLARI” konseri vermişlerdir.

“ÂBİDE ŞAHSİYETLER-SÂMİHA AYVERDİ”

Prof. Dr. Kenan GÜRSOY

Dr. Orhan Seyfi YÜCETÜRK

Ergun GÖZE, Gazeteci-Yazar

“MEDYA ve AİLE”

Prof. Dr. Ayşen BAYKARA

Prof. Dr. Erdoğan FIRAT

Doç. Dr. Edîbe SÖZEN

“GENÇLİĞİ TEHDİT EDEN TEHLİKE UYUŞTURUCU”

Prof. Dr. Erdoğan FIRAT

Doç. Dr. Recep YAPAREL

Dr. Fatih ÖZKAN, Narkotik Şube Müdürü

“DEĞİŞİM SÜRECİNDE KADIN, AİLE, MEDYA “

Prof. Dr. E.Rûhi FIĞLALI

Doç. Dr. Nurgün OKTİK

Yard. Doç. Dr. Oya Dinçer DURMUŞ

“ETİK DEĞERLER OLARAK SEVGİ VE HOŞGÖRÜ”

Prof. Dr. Kenan GÜRSOY

Doç. Dr. Ali Osman GÜNDOĞAN

“DİLİMİZİN USTALARI – NİHAT SÂMİ BANARLI”

Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ

Doç. Dr. Ayşe İLKER

Aysel YÜKSEL, Edebiyatçı

Yard. Doç. Dr. Ünal ŞENEL

“YÜZÜNCÜ DOĞUM YILINDA – SÂMİHA AYVERDİ”

Prof. Dr. Kenan GÜRSOY

Prof. Dr. Mustafa FAYDA

Zeynep ULUANT, Edebiyatçı Yazar

“KAYBOLAN DEĞERLERİMİZ: TÜRKÇEMİZ”

Prof. Dr. Rıza FİLİZOK

Prof. Dr. Zeki KAYMAZ

Dr. Fahrünnisa BİLECİK

“ATATÜRK’Ü ANLAMAK”

Doç. Dr. Necdet BİLGİ

Yard. Doç. Dr. Eren AKÇİÇEK

Yard. Doç. Dr. Kenan KIRKPINAR

“TÜRK KÜLTÜRÜNDE KADIN ve AİLE YAPISI”

Engin DEMİR, Kadın Haklarını Koruma Der. Bşk.

Işılay SAYGIN, Devlet Eski Başkanı

Prof. Dr. Rıza SAVAŞ

Prof. Dr. Ayfer ÖZÇELİK

Yard. Doç. Dr. Nilgün KÖK

“BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ ve TÜRKİYE”

Dr. Agâh Oktay GÜNER, Kültür Eski Bakanı

Prof. Dr. Mehmet ÇELİK

Şahap Osman ARAS, Em. Kur. Albay

“HAZRETİ MEVLÂNÂ’NIN EDEBİYAT, DİN VE TASAVVUF AÇISINDAN DÜNYA GÖRÜŞÜ” konulu panel ve konferanslar

Mestanlı (Bulgaristan, Kırcaali), Şumnu (Bulgaristan), Prizren (Kosova), Gostivar (Makedonya) ‘da TİKA desteği ile

Prof. Dr. Fahrettin OLGUNER

Prof. Dr. Osman BİLEN

Yard. Doç Dr. Ünal ŞENEL

Dokuz günlük faaliyetlerde panel ve konferansları takiben Dernek koromuz Şarkı, Türkü ve İlâhîlerden meydana gelen  5 ayrı konser  icra etmiştir.

“TÜRKÇE’YE ADANMIŞ HAYATLAR: İLHAN  AYVERDİ – NAZİK ERİK”

Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ

Aysel YÜKSEL, Sâmiha Ayverdi Enstitüsü Müdiresi

Arş. Gör. Mehmet ERSAL

“MODERNLEŞME ve GELENEK”

Prof. Dr. E.Rûhi FIĞLALI

Prof. Dr. Kenan GÜRSOY

Doç. Dr. Necdet SUBAŞI

“YAHYA KEMÂL’İN EDEBİYATIMIZDAKİ YERİ”

Prof. Dr. İlhan GENÇ

Yard. Doç. Dr. Sabahattin ÇAĞIN

Yard. Doç. Dr. Hüseyin TUNCER

Dr. Özlem FEDAİ

“ALTAYLARDAN TUNA’YA TÜRK DESTANLARI”

Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN

Prof. Dr. Alimcan İNAYET 

Prof. Dr. Mehmet EKİCİ

“ERMENİ ZULMÜ VE HOCALI KATLİAMI”

Prof. Dr. Mehmet ERSAN

Yard. Doç. Dr. Kenan KIRKPINAR

Dr. Vefâ KURBAN

“İŞGAL YILLARINDA İZMİR”

Doç. Dr. Mevlüt ÇELEBİ

Arş. Gör. Bülent AKYAY

Yard. Doç. Dr. Ünal ŞENEL

Yard. Doç. Dr. Hasan MERT

“KÜRESELLEŞMENİN TÜRK AİLE YAPISINA TESİRİ”

Prof. Dr. Belkıs GÜRSOY

Prof. Dr. Nurgün OKTİK

Prof. Dr. Tülây ÖZÜERMAN

“ERMENİ MESELESİ”

Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN

Doç. Dr. Mevlüt ÇELEBİ

Yard. Doç. Dr. Kenan KIRKPINAR

KONFERANSLAR

“SOSYAL BÜTÜNLEŞME AÇISINDAN DİN”

Prof. Dr. Ethem Rûhi FIĞLALI

“BUNALIM SONRASI ORTADOĞU”

Prof. Dr. Sadık ACAR

“ANADOLU GAZİLERİ ve UMUR BEY”

Dr. Müjgân CUMBUR, Millî Kütüphaneler Gen. Müd.

“GENÇLERİN BAŞARISINDA GÜZEL KONUŞMANIN ÖNEMİ”

Semih SERGEN, Devlet Sanatçısı

“UYUŞTUCU VE GENÇLİK”

Dr. Ali YILMAZ, Narkotik Şube Müd.

“DEĞERLERİMİZ ve MEDYA”

Prof. Dr. Ahmet Yüksel ÖZEMRE

“21.YÜZYILDA MEHMET ÂKİF ERSOY’U ANLAMAK”

Yavuz Bülent BÂKİLER, Şair Yazar

“ATEİZM”

Prof. Dr. Kenan GÜRSOY

“AVRUPA  BİRLİĞİ  ve TÜRKİYE”

Prof. Dr. İlber ORTAYLI

“TÜRKİYE ÜZERİNDE OYNANAN OYUNLAR- ERMENİ MESELESİ”

Aytunç ALTINDAL, Gazeteci Yazar

“KADIN ve DİN”

Prof. Dr. Mehmet AYDIN

“İSRAİL’DE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ”

Doç. Dr. Gülây VURAL

“AVRUPA BİRLİĞİ”

Engin DEMİR, Kadın Haklarını Koruma Derneği Başkanı

“MODERNİTE-MİLLİYETÇİLİK ve TÜRKİYE”

Prof. Dr. Süleyman Seyfi ÖĞÜN

“ASILSIZ ERMENİ İDDİALARI ve TARİHÎ GERÇEKLER”

Prof. Dr. Nuri KÖSTÜKLÜ

“AVUCUNUZDAKİ KELEBEK”

Ahmet Şerif İZGÖREN, Araştırmacı Yazar

“ANADOLU EVLİYALARI”

Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ

SEMİNERLER

Prof. Dr. E.Rûhi FIĞLALI, TÜRKİYE’DE ALEVÎLİK BEKTÂŞÎLİK

Ecz. Tülây KARAEGE , TÜRKİYE’DE AŞIRI AKIMLAR

Dr. Orhan S.YÜCETÜRK, KÜLTÜR EMPERYALİZMİ

Em. Öğr. Semiha FIĞLALI, GÜNÜMÜZDE DÎNÎ YAŞAYIŞ

Ed. Öğr. Fatma ÖZKUL, DİLİMİZ

Em. Öğr. Alb. Erdoğan İZGÖREN , FETRET DEVRİ VE BÂCİYAN-I RÛM

Em. Öğrt. Muallâ YÜCETÜRK , TÜRKİYE’DE MİSYONER FAALİYETLERİ

Dr. Rıza SAVAŞ, KUR’AN’DA KADIN                  

Em. Öğr. Semiha FIĞLALI, TÜRKİYE’DE SOSYAL ÇÖZÜLME

Ed. Öğr. Hatice ONURSAL, MİLLÎ KÜLTÜR MESELELERİ

Em. Öğr. Gülser FIRAT, RAMAZAN VE ORUÇ

MÜSİAD İz. Şb. Başk. Cihat AKAY , TÜRK EKONOMİSİ AÇISINDAN GÜMRÜK  BİRLİĞİ

Prof. Dr. Ali YARDIM, TEFEKKÜR DÜNYÂMIZDA İZ BIRAKANLAR 

Prof. Dr. Hakkı ÖNKAL, TÜRK İSLAM ESERLERİ AÇISINDAN İZMİR

MÜSİAD İzm. 2. Bşk. Eflâtun SAYGILI, İNSAN VE DÜŞÜNCE 

Em. Öğr. Semiha FIĞLALI, DİNDE YENİDEN YAPILANMA VE KADIN

Em. Öğr. Aysel AYAS, MÂNEVİ DÜNYÂMIZIN YAŞANTIMIZA ETKİLERİ

Nâzik ERİK, EĞİTİMİMİZİN DÜNÜ-BUGÜNÜ

Av. Neşe Can HÜRTÜRK, SOKAK ÇOCUKLARI-BİZİM ÇOCUKLARIMIZ

Dr. Orhan S. YÜCETÜRK, TAKVİMLER VE YILBAŞILAR

Prof. Dr. Ali YARDIM, KÜLTÜRÜMÜZÜN MİMARLARI

Öğr.Gör.Bolbay BALÇEN, TÜRKLERİN TARİHİ

Prof. Dr. Mehmet ŞEKER, VAKIFLARIMIZ

Gence Niyazi Bey Müz. Müd. Hilâli Bey (Azerbaycan’dan Misafir) , SOHBET

Em.Öğr.Muallâ YÜCETÜRK, TÜRKİYE’DE MİSYONER  FAALİYETLERİ-2 

Ed. Öğrt. Mâhire KİREMİTÇİ, KÜLTÜR KAVRAMI VE DEĞİŞİMLER

Dr. Orhan S. YÜCETÜRK, ÖN ASYAYA YÖNELİK MİSYONER FAALİYETLERİ

Öğr. Gör. Fatma KOÇ, TÜRKÇEMİZ

Ed. Öğr. Hatice ONURSAL, ŞİİR SAN’ATI

Dr. Sırrı ÇAM, GÜNÜMÜZDE İLETİŞİM KURABİLMEK

Prof. Dr. Nuri KÖSTÜKLÜ, ERMENİ MESELESİ

Doç. Dr. Osman BİLEN, MEDENİYET TARİHİNDE TÜRK KÜLTÜRÜNÜN YERİ

Prof. Dr. Erdoğan FIRAT, MEDYA VE AİLE

Em. Ed. Öğr. Mâhire KİREMİTÇİ, MEHMET ÂKİF-HAYATI VE ESERLERİ

Doç. Dr. Recep YAPAREL, AKSİYON HALİNE GELMİŞ ÎMAN

Arş. Gör. Ömer ALP, GÜMRÜK BİRLİĞİ

Prof.Dr.Ali YARDIM, MEZAR TAŞLARI

Eğitimci A.İhsan ÜNALAN , ERMENİ MESELESİ

Prof. Dr. Ali YARDIM, Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ, Sevgi ÖZKÜZNE, SÂMİHA AYVERDİ

Öğr. Hatice ONURSAL, GÜNÜMÜZDE ŞİİR

Tarihçi Yüksel TURHAL, TÜRKLERİN ANADOLU’YA GİRİŞİ VE FETİH

Av. Neşe Can HÜRTÜRK, AİLE VE ÇOCUK HAKLARI 

Yard. Doç. Dr. Ünal ŞENEL, YAHYA KEMAL’İN MİSYONU

Doç. Dr. Şükrü KEYİFLİ, ÇOCUKLARDA EĞİTİM

Dr. Orhan S. YÜCETÜRK , İSLÂMDA KADIN

Ed. Öğr. Fatma KOÇ , TÜRK DİLİ VE KORUNMASI

Opr. Dr. Ali KARAEGE , AİDS VE UYUŞTURUCU

Prof. Dr. E. Ruhi FIĞLALI, Y. Mim. Özcan ERGİYDİREN, SÂMİHA AYVERDİ’Yİ ANLAYABİLMEK

Y. Mim. Özcan ERGİYDİREN, CEMİYETE YÖN VERENLER

Sevgi ÖZKÜZNE, İNSÂNÎ DAVRANIŞLAR

Doç. Dr. Şükrü KEYİFLİ, EĞİTİMDE AİLENİN YERİ VE SORUMLULUĞU

Prof. Dr. Cemal SOFUOĞLU, EĞİTİM VE BİLİMİN ÖNEMİ

Yard. Doç. Dr. Nilgün KÖK, İLETİŞİM VE BEDEN DİLİ

Yard. Doç. Dr. Hasan MERT, ÇANAKKALE ZAFERİNDE TÜRK İNSANI

Op. Dr. Ali KARAEGE, UYUŞTURUCUDAN NASIL KORUNABİLİRİZ?

Tar .Öğr. Mediha DOĞAN, İSTANBUL’UN FETHİ

Dr.Ferhat KARABULUT, BİR KİMLİK OLARAK TÜRK DİLİ

Yard. Doç. Dr. Ünal ŞENEL, EĞİTİM ve İNSAN

M. Müş. Atıf ER, İŞ HAYATINDA BAŞARI

Yazar Ramazan BAKKAL, TÜRKİYE ÜZERİNE OYNANAN OYUNLAR

Tar. Öğr. Mediha DOĞAN, ÇANAKKALE

Prof. Dr. Nuri KÖSTÜKLÜ, ASILSIZ ERMENİ İDDİALARI-TARİHÎ GERÇEKLER

Erhan Gölbey, BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER

Başa Dön
Toptan salamura yaprak whosale canned grape leaf nikadu