Projeler

  1. Derneğimizin kuruluşundan beri gerçekleştirdiği panel, sempozyum, seminer gibi eğitim faaliyetleri, burslar, sosyal yardım ve projeler, dergi çıkarılması, müzik-hat-ebrû kursları gibi faaliyetler artarak devam edecektir.
  2. Derneğimizin faaliyetleri için gereken mâlî kaynağın sadece bağış ve burs paraları ile sınırlı kalmaması için derneğin İKTİSADİ TEŞEKKÜL kurarak mâlî açıdan kendi ayakları üstünde durması ve/veya vakıf olma çalışmaları yapılacaktır.
  3. Yirmi yıl önce İzmir şehir hayatında şimdiki Dernek binamız merkezî sayılabilecek bir noktada idi. Ancak şehrin ve sosyal hayatın değişiklikleri göz önüne alınarak, üniversite öğrencilerinin de rahatça ulaşabileceği bir Dernek binasını TÜRK KÜLTÜR VE SANAT EVİ adı altında Bornova’da veya merkezî başka bir yerde hizmete sokmak istiyoruz. Bu bina, şartlar elverirse müstakil, bir veya iki katlı, bahçesinde gelir getirebilecek bir kafeterya için müsait yeri bulunan; içinde 120-200 metrekarelik bir küçük toplantı-konser salonu olarak kullanılabilecek alanı olan; gençlerin müzik, koro, tezhip, ebrû gibi faaliyetleri gerçekleştirmesine elverişli bir yer olarak planlanmaktadır. Bu bina sayesinde gelir getirici işler daha kolay yapılabilecektir.
  4. Üniversiteler, belediyeler, lise ve ilköğretim okulları veya diğer kuruluşlarla gerçekleştirilecek GENÇLİK EĞİTİMİ PROJESİ hazırlanmaktadır. Gençlerin ve çocukların kültür değerlerimizi tanıması, sahip çıkması, sevmesi ve öğrenmesi ile birlikte zararlı alışkanlıklardan korunması, üretken, dürüst, girişimci, hoşgörülü insanlar olarak topluma yararlı olabilmeleri amacıyla gündeme getirilmiştir. Bu projede eğitici olarak üniversite öğretim elemanları, başarılı profesyoneller ve idareciler gibi seçkin bir kadro planlanmış, eğitim programı da hazırlanmaktadır. Ancak bunun için de uygun bir mekân ihtiyacı olacağı âşikârdır. Şimdiye kadar sizler sayesinde faaliyetlerini yürüten Derneğimiz, yukarıda plânlanan projeleri de yine sizlerin himmeti, bizlerin gayreti ile, “Kula hizmet Hakk’a hürmet ve ibadettir” prensibi ile gerçekleştirmeye çalışacaktır.