You are here
Anasayfa > Projeler ve Çalışmalarımız

KÜTÜPHANE: Toplumun her kesitinden ve her yaş grubundan insanımıza hitap edecek; kültürümüz, kimliğimiz, toplum ve ülke meselelerimiz, ahlâkî ve millî değerlerimiz ile zenginleştirilmiş kitaplardan seçilmiş kütüphanemiz yıllar içinde titizlikle meydana getirilmiş ve yine özellikle gençlerimizin hizmetine sunulmuştur. Hali hazırda 2258 kitap, okumaları için isteyenlere verilmektedir.

28-29 Kasım 2012 tarihlerinde 5000 adet kitap ve dergi bağışlandı. Bağışlanan eserler Türkiye’nin her yerinde okuyan öğrencilere dağıtılmıştır.

OKUR-YAZAR KURSLARI: Millî Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezleri işbirliği ile yetişkinlere yönelik 8 dönem kurs açılmıştır.

KOMPOZİSYON YARIŞMALARI: Lise ve üniversite gençleri için Çanakkale, Aile içi eğitim, Atatürk, İstiklâl Marşı gibi konularda kompozisyon yarışmaları düzenlenmiştir.

KURSLAR: Millî değerlerimizle insanımızı yeniden buluşturup millî kültürümüzle yoğrulmuş gençlerin yetişmesine gayret göstermiştir. Bu maksatla Türk mûsıkisi, hat, tezhib, ebrû gibi klâsik sanatlarımızın yaşatılmasına yönelik kurslar açılmıştır. Konak Halk Eğitim Merkezi ile işbirliği yapılarak Dernek Genel Merkezimizde 4 dönem ebrû kursları;

Prof. Ayhan Altınkuşlar yönetiminde enstrüman, solfej ve koro çalışmaları yapılmıştır.

Üyelerimizden Gülşen Pekerol eğitmenliğinde ahşap boyama,

Nevin Donat eğitmenliğinde ebrû çalışmaları 3 sene süre ile gerçekleştirilmiştir.

Kurslarımızda yapılan eserler bir çok şehirde sergilenmiş ve takdir toplamıştır.

Türk müziği koromuz hem İzmir ve Ege Bölgesi’nde, hem de yurtdışında Prof. Ayhan Altınkuşlar ve Prof. Dr. Ali Vefa Yücetürk idaresinde pek çok konser vermiştir.

ÇOCUK İFTARLARI: Kültürümüzün kaybolan değerlerinden çocuk iftarları, eski ruhu ve âdetleriyle her Ramazan’da gerçekleştirilmiştir. Bu gecelerde çocuklara iftar adabı öğretilmiş, Karagöz, Nasreddin Hoca gibi kültürümüzün renkli simaları tanıtılmıştır. İftarlara her yıl Çocuk Esirgeme Kurumu yuvalarından, İzmir’in sosyo-ekonomik seviyesi düşük ilköğretim okullarından misafir çocuklarımız davet edilmiştir.

SOSYAL PROJELER

Göçle Gelenlerin Şehre Entegrasyonu “YAPICIOĞLU”

Yapıcıoğlu İlköğretim Okulu Müdürü Sayın Abdülkadir Yıldız’ın da destekleri ile 3 sene süren projemiz Güç Birliği’nin en iyi proje ödülünü almıştır. Proje kapsamında okuma-yazma kursları, veli görüşmeleri, aynî yardımlar ve ihtiyaç sahiperinin sağlık giderleri karşılanmıştır.

Bizim Köyümüz ”YENİ ORHANLI”

Kendi yağı ile kavrulmaya çalışan Yeni Orhanlı Köyüne ziyaretler yapılmıştır. İlköğretim Okulunda Çanakkale Günü, şiir okuma yarışmaları yapılarak kitaplığına kitap, kırtasiye, fotokopi makinesi alınmış, piknik alanında kalabalık bir katılımla iki defa piknik yapılarak köylünün el işleri, ürünleri değerlendirilmeye çalışılmıştır.

EGE ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ İLE ORTAK PROJELER

2008-2010 Karagöz Öğreniyorum Projesi:

Bu çalışma ile Karagöz sanatının genç kitleler tarafından benimsenmesi ve bu geleneğin devamlılığının sağlanması hedeflenmiştir. Çalışma ile İzmir’de bulunan belirli sayıdaki ilkokul öğrencisine Karagöz ve diğer geleneksel tiyatro türleri tanıtılmış, tasvir yapma ve Karagöz oynatma teknikleri öğretilmiştir.

Türk Dünyası Uluslararası Kültür Kongresi: 19-25 Nisan 2010

Ege Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlenen bu kültür kongresine yurt içi ve yurt dışından 400’e yakın ilim ve sanat insanı katılmıştır. Derneğimizin ana sponsor olduğu kongrede Türkiye ile diğer Türk Devletleri ve Toplulukları arasındaki bağlar ve ilişkiler gözden geçirilerek yapılması gerekenler ortaya konulmuştur.

04.01.2017 tarihinde başlatılan, “UNUTULAN TÜRK EL SANATLARINA KADIN DOKUNUŞLARI” adlı projemiz 19.04.2017 tarihinde sonlanmıştır.15.3.2017 Çarşamba günü Orhanlı Köyü “Tel kırma” çalışmalarını gözlemlemek amacıyla ziyaret edilmiştir.

19.4.2017 Çarşamba günü Seferihisar Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa Orhanlı Köyü’nde yürüttüğümüz projemizin bitmesi, katılım gösteren 11 kursiyerimize sertifikalarının verilmesi ve yapılan el işleri sergisinin açılışına  yönetim kurulu ve üyelerimizle birlikte katıldık.

2006 yılından bu yana devam eden “Uzaktaki Yakınlarımız” projesi kapsamında Gostivar ADEKSAM derneğinden her yıl yaz aylarında  40 öğrenci ve 3 öğretmen, bir hafta müddetle misafirimiz olmaktadır. Bu süre içinde İzmir ve Manisa çevresindeki tarihi eserleri gezmekte, yaşıtları ile tanışıp yakınlık kurmaktadırlar.

“BİZE GÖRE” DERGİSİ

Gençlik komisyonumuzun çalışmaları ile “BİZE GÖRE” Dergisi 3 aylık periyotlarla 8 sene boyunca yayınlanmıştır. Gençlerin fikir ve duygularını paylaştıkları bu fikrî-edebî zeminde bazı özel sayılara da yer verilmiştir:

  • Toprağı Vatan Yapanlara
  • Hz. Mevlânâ
  • 800. Yılında Nasreddin Hoca
  • Atatürk’ü Anlamak
  • Dede Korkut
  • Ege’nin İncisi İzmir
  • Millî Eğitim
  • Doğumunun 100. Yılında Sâmiha Ayverdi
  • Çanakkale Savaşları
  • Doğumunun 100. Yılında Nihat Sâmi Banarlı

PLANLANAN PROJELER 

Üniversiteler, belediyeler, lise ve ilköğretim okulları veya diğer kuruluşlarla gerçekleştirilecek GENÇLİK EĞİTİMİ PROJESİ hazırlanmaktadır. Gençlerin ve çocukların kültür değerlerimizi tanıması, sahip çıkması, sevmesi ve öğrenmesi ile birlikte zararlı alışkanlıklardan korunması, üretken, dürüst, girişimci, hoşgörülü insanlar olarak topluma yararlı olabilmeleri amacıyla gündeme getirilmiştir. Bu projede eğitici olarak üniversite öğretim elemanları, başarılı profesyoneller ve idareciler gibi seçkin bir kadro planlanmış, eğitim programı da hazırlanmaktadır. Ancak bunun için de uygun bir mekân ihtiyacı olacağı âşikârdır.

Ayrıca İlköğretim okullarında Türk Müziği enstrüman eğitimi projesi hazırlanıp sunulmuştur, değerlendirme aşamasındadır.

Başa Dön
Lanquick Rusça Öğren