Müşterek Faaliyetler

TÜLAY AKTAŞ GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR GÜÇ BİRLİĞİ:

İzmir Eski valilerinden Sayın Kutlu Aktaş’ın eşi merhûme Tülay Aktaş Hanımefendi’nin, 1996’dan itibâren, dernekler arası iletişim, koordineli çalışma, hizmette yardımlaşma amaçları doğrultusunda yapmış oldukları aylık toplantılar, vefatlarından sonra da Güç Birliği olarak devam etmektedir. 8. Geleneksel Tülay Aktaş Karşılıksız Hizmet Ödülü 2004 yılında Derneğimize verilmiştir. Derneğimiz, 22 Sivil Toplum Kuruluşunun eğitim, çevre gibi sosyal içerikli hazırladığı projeler arasında “Göçle Gelenlerin Şehre Entegrasyonu: Yapıcıoğlu Projesi” ile bu ödüle lâyık görülmüştür.

 

EGE ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ:
2008-2010 Karagöz Öğreniyorum Projesi:
Bu çalışma ile Karagöz sanatının genç kitleler tarafından benimsenmesi ve bu geleneğin devamlılığının sağlanması hedeflenmiştir. Çalışma ile İzmir’de bulunan belirli sayıdaki ilkokul öğrencisine Karagöz ve diğer geleneksel tiyatro türleri tanıtılmış, tasvir yapma ve Karagöz oynatma teknikleri öğretilmiştir.
II. Türk Dünyası Uluslararası Kültür Kongresi:
19-25 Nisan 2010
Ege Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlenen bu kültür kongresine yurt içi ve yurt dışından 400’e yakın ilim ve sanat insanı katılmıştır. Derneğimizin ana sponsor olduğu kongrede Türkiye ile diğer Türk Devletleri ve Toplulukları arasındaki bağlar ve ilişkiler gözden geçirilerek yapılması gerekenler ortaya konulmuştur.

 

 

YEREL GÜNDEM 21:

Her ayın üçüncü Çarşamba günü İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gerçekleştirilen Kent Konseyi çalışmalarında, Derneğimiz, Saime Önkal ve Gülsima Yıldırım tarafından temsil edilmiştir.