Kültür ve Sanat Faaliyetleri

Derneğimiz kuruluşundan bu yana millî değerlerimizle insanımızı yeniden buluşturup millî kültürümüzle yoğrulmuş gençlerin yetişmesine gayret göstermiştir.
Bu maksatla Türk mûsıkisi, hat, tezhib, ebrû gibi klâsik sanatlarımızın yaşatılmasına yönelik kurslar açılmıştır.
Konak Halk Eğitim Merkezi ile işbirliği yapılarak Dernek Genel Merkezimizde 4 dönem ebrû kursları; Prof. Ayhan Altınkuşlar yönetiminde enstrüman, solfej ve koro çalışmaları yapılmıştır.
Ayrıca Üyelerimizden Gülşen Pekerol eğitmenliğinde ahşap boyama, Nevin Donat eğitmenliğinde ebrû çalışmaları 3 sene süre ile gerçekleştirilmiştir.
Türk müziği koromuz hem İzmir ve Ege bölgesi’nde, hem de yurtdışında Prof. Ayhan Altınkuşlar ve Prof. Dr. Ali Vefa Yücetürk idaresinde pek çok konser vermiştir.
Kurslarımızda yapılan eserler bir çok şehirde sergilenmiş ve takdir toplamıştır.
Ayrıca kültürümüzün kaybolan değerlerinden çocuk iftarları, eski ruhu ve âdetleriyle her Ramazan’da gerçekleştirilmiştir.