Gâye

Türk Kültür ve Sanat Derneği’nin Gâyesi

İlim, fikir, sanat ve mûsıkîde Türk milletine has, tarihten gelen haslet ve değerleri esas tutarak, bu değerleri bugünün şartları ve gerekleri çerçevesinde yorumlayıp yaşatmaktır.

Gençlerimizin İYİ İNSAN ve İYİ VATANDAŞ olarak yetişmesi için;

  • İnsanı insan yapan özelliklerin kendi kültürel mecramızda ortaya çıkışını sağlamak,
  • Millî değerleri kazandıran ve sevdiren bir kültür ve sanat merkezinde toplamak,
  • Eğitim ve sosyal seviyelerinin yükselmesine yardımcı olmak,
  • Proje ve faaliyetlere katılarak toplumu ve meselelerini yakından tanımalarını sağlamak,
  • Sorumluluk alma ve yerine getirme bilincini, sivil toplum örgütü kültürünü ve çevre bilincini benimsemelerini sağlamak,
  • Üretken, idealleri olan, ülkesini seven, birbirine saygılı, iletişime açık ve güleryüzlü bir toplum için tohumlar atmaktır
  • Bu amaçla bir araya gelen insanların oluşturduğu sinerji, tıpkı bir suya atılan taşın meydana getirdiği dalgacıklar gibi şehre, ülkeye ve belki de dünyaya yayılacak; akabinde bu enerjinin doğru ve faydalı hedefl ere yönlendirilmesi mümkün olacaktır.