Biz Göre Dergisi

Gençlik komisyonumuzun çalışmaları ile “BİZE GÖRE” Dergisi 3 aylık periyotlarla neşredilmiştir. Gençlerin fi kir ve duygularını paylaştıkları bu fi krî-edebî zeminde bazı özel sayılara da yer verilmiştir:

Toprağı Vatan Yapanlara
Hz. Mevlânâ
800. Yılında Nasreddin Hoca
Atatürk’ü Anlamak
Dede Korkut
Ege’nin İncisi İzmir
Millî Eğitim
Doğumunun 100. Yılında Sâmiha Ayverdi
Çanakkale Savaşları
Doğumunun 100. Yılında Nihat Sâmi Banarlı